Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘Malezja’

6 – Tak w szkole, jak i w prywatnych rozmowach zgodnie, jako jeden z powodów upadku Rzeczpospolitej Obojga Narodów podajemy ustrój monarchii elekcyjnej. Co ciekawe podobny sposób wyboru władcy istnieje do dnia dzisiejszego. Obowiązuję w 6 państwach (Andora, Watykan w Europie, Malezja, Kambodża i ZEA w Azji i Tonga na Pacyfiku) i Suwerennym Zakonie Maltańskim, który jest podmiotem prawa międzynarodowego, ale nie jest państwem. W każdym z tych krajów elekcje wygląda nieco inaczej. W Samoa O le Ao o le Malo (tłumaczone jako król) wybierany jest na 5letnią kadencję przez parlament. W Andorze jeden z dwóch współksiążąt, będący prezydentem Francji wybierany jest również na 5letnią kadencję przez francuskie społeczeństwo (drugim współksięciem jest biskup hiszpańskiego miasta Seo de Urgel). W Watykanie papieża dożywotnio wybiera kolegium kardynałów zwane Konklawe. W Malezji Yang di-Pertuan Agong (tłumaczone jako król) wybierany jest także na 5 lat, przez zgromadzenie sułtanów i gubernatorów (Malezja dzieli się na 9 sułtanatów, 4 stany i 3 terytoria federalne). Od uzyskania niepodległości w 1957, aby uniknąć sporów, przyjęto, że urząd będą pełnić rotacyjnie władcy 9 sułtanów (wyłączeni są gubernatorzy stanów). Aktualny król Taunku Abdul Halim, sułtan Kedah, jest 5 władcą drugiego cyklu. W Kambodży od przywrócenia monarchii w 1993 króla dożywotnio wybiera Rada Tronowa złożona z członków 3 linii królewskich. W praktyce jednak wybierając w 2004 roku na urząd Norodoma Sihamoni, syna poprzedniego króla, który abdykował, Rada skłoniła się w kierunku monarchii dziedzicznej. Natomiast w Zjednoczonych Emiratach Arabskich , które są federacją dziedzicznych emiratów, władcą, noszącym tytuł prezydenta szejka zostaje emir wybrany przez pozostałych emirów ze swojego grona. W praktyce jednak władcą federacji zostaje emir Abu Zabi. I jeszcze gwoli uzupełnienia Wielki Mistrz Zakonu Maltańskiego wybierany jest dożywotnio przez Radę Zakonu. Aktualnym Wielkim Mistrzem jest Matthew Festing.

5 – Właśnie tyle pośmiertnych albumów studyjnych „wydał” zmarły w 1996 Tupac Shakur. Wszystkie brylowały na szczytach list sprzedaży. Dodając do tego liczne kompilacje i albumy koncertowe jego spadkobiercy zarabiają całkiem godnie na spuściźnie rapera 😉

Tupac Shakur (fot.: therichest.org)

4 – Cztery imiona na swoim chrzcie otrzymał następca brytyjskiego tronu, Karol, książę Walii– Karol Filip Artur i Jerzy. W zależności jakie imię wybierze podczas koronacji zostanie Karolem III, Filipem II, Arturem I lub Jerzym VII. Podobny dylemat czeka jego syna Wilhelma Artura Filipa Ludwika (popularnie zwanego księciem Williamem). Po śmierci ojca może on zostać Wilhelmem V, Arturem I (lub II w zależności, jakie imię przyjmie ojciec), Filipem II (lub III – sytuacja jak poprzednio) bądź Ludwikiem I.

Karol, książę Walii (fot.: Wikipedia)

Pozdrawiam!

Reklamy

Read Full Post »